Privacy verklaring - Focus Health & Nutrition

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Focus Health & Nutrition B.V. (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met je persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als een term niet in deze verklaring wordt beschreven, dan heeft deze de betekenis zoals beschreven door de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens EU 2016/679). Neem de tijd om deze verklaring helemaal door te lezen zodat je volledig op de hoogte bent. Als je vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je hieronder. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen.  In onze privacyverklaring leggen we uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waar vandaan), wat je privacy rechten zijn en hoe de wet je beschermt. 

CONTACTGEGEVENS 
Focus Health & Nutrition 
Stationsweg 18, 3255 BL Oude Tonge 

Persoonlijke gegevens, of persoonsgegevens, houdt in: alle informatie over een persoon waaruit je kunt afleiden om wie het gaat.  Per activiteit is beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor dingen die de wet toestaat.  Meestal verwerken we je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben gesloten, of wanneer het voor ons gerechtvaardigd belang (of dat van derden) nodig is, en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan dat belang. 

Bij iedere bestelling die je bij ons plaatst verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Geslacht 
 • Voor- en achternaam 
 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en plaats) 
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad) 
 • Telefoonnummer 
 • [Optioneel] geboortedatum 
 • E-mailadres 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieverplichtingen. 

Om het bestellen makkelijker te maken kun je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Geslacht 
 • Voor- en achternaam 
 • [Optioneel] geboortedatum 
 • Ingevoerde adressen in het adresboek 
 • Overzicht van je bestellingen 
 • Reviews 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken het overzicht van je bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de voorkeur die je hebt voor onze producten. De gronden die wij gebruiken om je geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), adressen, telefoonnummer, emailadres en IP-adres te verwerken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je gesloten hebben en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken het overzicht van je bestellingen en reviews op basis van het gerechtvaardigd belang om transacties te versimpelen en inzicht te krijgen in de product voorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen we de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten. 

Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie: 

 • E-mailadres 
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief. 

Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kunt je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de product voorkeuren van onze klanten. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen. 

Focus Health Nutrition zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Denk bijvoorbeeld aan PostNL voor de bezorging van pakketten in Nederland.  Ook kunnen we je gegevens delen met partners die ons helpen met: 

 • het ondersteunen bij onze klantenservice; 
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes 
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews 
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus. 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Al onze derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. We staan niet toe dat derden jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken; we geven ze alleen toestemming om jouw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.